Denguefeber

Nu finns det vaccin mot denguefeber, Qdenga

Dengue feber är en sjukdom som orsakas av bett från infekterade stickmyggor, Aedes. Myggorna är främst aktiva och biter människor när det är ljust ute.

Risken för denguefeber finns nu i över 125 länder världen över. Efter malaria är denguefeber den febersjukdom som orsakar flest inläggningar på sjukhus i Europa efter utlandsresor. En mygga kan leva upp till 30 dygn och på så sätt sprids smittan lätt.

Människan är huvudvärd för viruset det finns 4 undertyper(sterotyper) av dengueviruset. Infektionen ger en livslång immunitet endast mot den aktuell stereotyper och inte mot de andra 3. Risken för allvarlig denguefeber uppstår i de flesta fall när en person smittats på nytt med en annan stereotyp än första gången.

Vaccin mot denguefeber

Lindriga symtom på denguefeber
Feber, Influensaliknande symtom de flesta med en mild denguefeberinfektion återhämtar sig på en vecka.

Allvarliga symtom på dengue feber:
Svår denguefeber inkluderar allvarliga magsmärtor, illamående kräkningar, blödningar från tandköttet, trötthet, snabb andning, oro och blod i kräkningar eller avföring. Att få svår denguefeber ska betraktas som en akut medicinsk sjukdom och du ska omedelbart kontakta sjukvården.

 

Riskgrupper för svår denguefeber enligt WHO

  • Spädbarn och äldre
  • Kronisk sjukdom (till exempel diabetes mellitus, hjärtsvikt, hjärt-kärlsjukdom, lever och njursvikt) 
  • Övervikt
  • Ökad blödningsbenägenhet av sjukdom eller läkemedel
  • Graviditet

 

Reseintyg Covid-19

Pris

1 680 kr för Qdenga

OBS! Vi tar inte kontanter. 

Inför besöket

Inför ditt besök är det bra om du fyller i en hälsodeklaration – då blir ditt besök både snabbare och smidigare för dig. 

Hitta hit

Din Hälsa i Västerås
Klockartorpsvägen 21
723 44 Västerås

 021-440 20 60
info@dinhalsavasteras.se