Bältros

Bältros är en infektionssjukdom som endast drabbar dig som tidigare har haft vattkoppor. Bältros kan på så sätt beskrivas som en fortsättningssjukdom. I Sverige beräknas cirka 99 % av den vuxna befolkningen ha haft vattkoppor. Alla som har haft vattkoppor tidigare i livet riskerar att få bältros då viruset ligger vilande i nervcellerna. Bältros drabbar främst äldre, även om alla åldersgrupper teoretiskt kan drabbas.

Bältros yttrar sig i form av smärtsamma hudutslag som orsakats av en reaktivering av samma virus som orsakar vattkoppor, varicella zosterviruset. Då så gott som alla svenskar någon gång under sin livstid drabbas av vattkoppor löper praktiskt taget alla i Sverige risk att utveckla bältros.

1 av 4 i Sverige får bältros någon gång under sin livstid. Risken för bältros ökar med åren, särskilt om du är över 50 år.

Vaccin mot bältros

Det enda sättet att skydda sig mot bältros är att vaccinera sig. Bältrosvaccin stärker immunförsvaret mot vattkoppsvirus och hindrar viruset från att återaktiveras och orsaka bältros. Det leder inte till fullständigt skydd men ger, om sjukdomen ändå bryter ut ett mildare förlopp.

Det finns idag två varianter av bältrosvaccin; Shingrix samt Zostavax. Din Hälsa i Västerås erbjuder båda vaccinvarianterna.

Shingrix är ett nytt vaccin mot bältros som funnits i Sverige sedan 2020. Vaccinet ger ett mycket gott skydd mot både bältrossjukdom och komplikationer efter genomgången infektion med nervsmärta – så kallad postherpetisk neuralgi (PHN). Vaccinet ges i två doser med två månaders mellanrum intramuskulärt i överarmens muskel. Efter två doser har man ett effektivt skydd mot bältros.

Zostavax är ett annat bältrosvaccin, som minskar risken för att drabbas av bältros med ungefär hälften. Zostavax innehåller samma virusstam som vattkoppsvaccinet men i betydligt större mängd. Vaccinet ges i singeldos och injiceras under huden. Zostavax är ett levande vaccin och ges därför inte till personer med lågt immunförsvar.

 

Vem bör vaccinera sig mot bältros?

Vaccination mot bältros är rekommenderat från femtio års ålder för personer som tidigare i livet genomgått en infektion med vattkoppor. 

Reseintyg Covid-19

Pris

2 200 kr/dos för Shingrix

1 350 kr för Zostavax

OBS! Vi tar inte kontanter. 

Inför besöket

Inför ditt besök är det bra om du fyller i en hälsodeklaration – då blir ditt besök både snabbare och smidigare för dig. 

Hitta hit

Din Hälsa i Västerås
Klockartorpsvägen 21
723 44 Västerås

 021-440 20 60
info@dinhalsavasteras.se