Influensa

Influensa är en virussjukdom som årligen återkommer, för oss i Sverige så är det vanligast under vintern. Sjukdomen orsakas av ett virus som säsong till säsong muterar sig vilket gör att det är omöjligt att utveckla ett varaktigt vaccin. Äldre och personer som har nedsatt immunförsvar drabbas svårast, influensa orsakar ett antal dödsfall varje år. 

Varför ska jag vaccinera mig?

Tillhör du riskgruppen så rekommenderas vaccinering

Äldre, gravida samt de som lider av kronisk sjukdom som t.ex lungsjukdom eller diabetes rekommenderas vaccinering. Många som vaccinerar sig slipper influensa helt och hållet, och du som ändå blir sjuk i influensa blir inte lika sjuk som du hade blivit utan vaccinet.

Vaccination minskar infektionstrycket i samhället och bidrar till minskad antibiotikaanvändning eftersom antibiotika ges för att behandla lunginflammation orsakad av bakterier.  

Hur sprids influensaviruset?

Influensaviruset sprids till exempel när någon hostar, nyser eller andas ut. Det kan också spridas genom att du till exempel tar i hand med någon som är sjuk och har viruset på sina händer. Oftast tar det mellan en och fyra dagar från det att du blivit smittat, tills att du blir sjuk i influensa. 

Viruset sprids så länge du känner dig sjuk och om du har ett nedsatt immunförsvar

Reseintyg Covid-19

Pris

300 kr för Vaxigrip tetra, 4valent influensavaccin innehållande två A-stammar och två B-stammar

OBS! Vi tar inte kontanter. 

Inför besöket

Inför ditt besök är det bra om du fyller i en hälsodeklaration – då blir ditt besök både snabbare och smidigare för dig. 

Hitta hit

Din Hälsa i Västerås
Klockartorpsvägen 21
723 44 Västerås

 021-440 20 60
info@dinhalsavasteras.se