Vårt kvalitetsarbete

Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9

Företaget ägs och drivs av Maria Nordin som arbetar i verksamheten, Din Hälsa i Västerås AB sedan juni 2017. Vi är en platt organisation och ett starkt team.

Personal

Vi har två anställda, en administratör och en legitimerad sjuksköterska. Anställningarna motsvarar 175% heltidstjänster.

Kollektivavtal är tecknat med vårdföretagarna ALMEGA.

Företagsledning och ägare

allabolag.se finns mer information om Din Hälsa i Västerås AB.

Ägare: Maria Nordin 100%

Kontakta oss!