Stelkramp

Stelkramp är en allvarlig sårinfektion som orsakas av bakterier som finns i smuts och jord. Du kan bli smittad om du får in jord i ett sår eller blir biten av ett djur. Sjukdomen är spridd över hela världen och förekommer även i Sverige, även om den tack vare det allmänna vaccinationsprogrammet är ovanlig här. Årligen inträffar enstaka fall av stelkramp i Sverige bland ovaccinerade individer.

Vaccin mot stelkramp

Tack vare det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige är stelkramp en ovanligt förekommande sjukdom i landet. Viktigt att påpeka är däremot att stelkrampsvaccinets effekt avtar cirka 20 år efter sista stelkrampsvaccinationen. Det är därför viktigt att se över sitt skydd och ta en påfyllnadsdos vid behov.

Vid vaccination av äldre barn och vuxna ges injektionen på utsidan av armen. Efter vaccinationen kan du känna dig lite öm på injektionsstället. Vissa får lätt feber men besvären brukar gå över efter några dagar. Det är mycket sällsynt att vaccinet ger en allvarlig reaktion.

 

Vem bör vaccinera sig mot stelkramp?

Att se över sin stelkrampsvaccination är speciellt viktigt om man ska resa till ett utomlands till ett land med försämrande hygieniska förhållanden. Då kan man behöva en ny dos för att förstärka eller återaktivera sin stelkrampsvaccination.

Eftersom de allra flesta fick sin sista vaccinationsdos i unga år kan det vara svårt att veta om ens skydd fortfarande gäller. De personer som följt vaccinationsprogrammet har ett skydd tills de är i 30-årsåldern. Därefter behövs en påfyllnadsdos, som uppdateras vart tjugonde år. Påfyllnadsdosen ansvarar du själv för att se till att få.

Vi rekommenderar dig att ta kontakt med sjukvården för att fråga hur din vaccinationsstatus ser ut. På Din Hälsa i Västerås kan vi sedan se till att du blir uppdaterad med det vaccinationsskydd som är nödvändigt för just dig.

 

Reseintyg Covid-19

Pris

450 kr för vuxna

OBS! Vi tar inte kontanter. 

Inför ditt besök

Inför ditt besök är det bra om du fyller i en hälsodeklaration – då blir ditt besök både snabbare och smidigare för dig.

Hitta hit

Din Hälsa i Västerås
Klockartorpsvägen 21
723 44 Västerås

021-440 20 60
info@dinhalsavasteras.se