Utbildning i hjärt-lungräddning samt första hjälpen

Utbildningen innehåller både praktiska och teoretiska moment. Deltagarna ges möjlighet att lära sig hjärt-lungräddning och får öva praktiskt på utförande av hjärtkompressioner och luftinblåsningar. Under den praktiska delen finns det övningsdockor som deltagarna får öva på, både med och utan andningsskydd.

Innehåll

  • Vi går igenom hur vi hanterar hjärtstartare
  • Hjärt-lungräddning
  • Hjärtstartare, när och hur använder vi hjärtstartare
  • Tidiga tecken och symtom vid stroke – Vad kan jag göra och vad ska jag tänka på?
  • Tecken och symtom på hjärtinfarkt – Vad kan jag göra och vad ska jag tänka på
  • Tidiga tecken och symtom vid diabetes
  • Tidiga tecken på epileptiskt anfall – Hur ska jag agera och tänka?

 

Kontakta oss för att boka ett utbildningstillfälle!