Resevaccinationer

Om du ska ut och resa är det viktigt att du kontrollerar vilka sjukdomar som är vanliga där. Många sjukdomar blev du vaccinerad mot som barn, men är du över 30 år kan du behöva en påfyllning av några av dessa.

Ett bett kan räcka

Vaccinera hela familjen mot TBE.

Om du vistas i områden där fästingar och TBE-smitta förekommer är det viktigt att vaccinera dig mot fästingöverförd hjärnhinneinflammation (TBE). Läs mer på fasting.nu.

Andra vanliga vaccinationer

Lunginflammation

Vem som helst kan få lunginflammation, till och med den som tränar, äter hälsosamt och tar hand om sig själv. Lunginflammation är en mycket vanlig sjukdom som kan komma i samband med influensa. Den orsakas av både virus och/eller bakterier.

Bältros

Efter vattkopporsinfektion finns vattkoppsviruset vilande i nervrötterna. Viruset kontrolleras av immunförsvaret. Stigande ålder försvagar immunförsvaret vilket kan leda till att viruset återaktiveras och orsaka bältros. Bältrosvaccin stärker immunförsvaret mot vattkoppsvirus och hindrar viruset från att återaktiveras och orsaka bältros. Bältrosvaccination leder inte till fullständigt skydd men ger, om sjukdomen ändå bryter ut ett mildare förlopp. Bältrosvaccinet är förebyggande och måste tas innan sjukdomen och kan således inte bota en pågående bältrosinfektion. Läs mer på baltros-vaccin.se.

Stelkramp

Stelkramp är en sjukdom spridd över hela världen. Stelkramp beror på bakterier som finns i smuts och jord. Sjukdomen är mycket ovanlig i Sverige, eftersom stelkrampsvaccination varit en del av vaccinationsprogrammet i över 50 år. Stelkrampsvaccinets effekt avtar 10 till 20 år efter sista stelkrampsvaccination, beroende på antalet vaccinationer. Det rekommenderas att återaktivera stelkrampsvaccinationen innan utomlandsresa, till länder med försämrade hygieniska förhållanden.