Nu finns det vaccin mot denguefeber, Qdenga
Dengue feber är en sjukdom som orsakas av bett från infekterade stickmyggor. Myggorna är främst aktiva och biter människor när det är ljust ute.
Risken för denguefeber finns nu i över 125 länder världen över. Efter malaria är denguefeber den febersjukdom som orsakar flest inläggningar på sjukhus i Europa efter utlandsresor. En mygga kan leva upp till 30 dygn och på så sätt sprids smittan lätt.
Människan är huvudvärd för viruset det finns 4 undertyper(sterotyper) av dengueviruset. Infektionen ger en livslång immunitet endast mot den aktuell stereotyper och inte mot de andra 3. Risken för allvarlig denguefeber uppstår i de flesta fall när en person smittats på nytt med en annan stereotyp än första gången.
Kontakta oss om du ska ut och resa och har frågor kring vaccinet. Vi har fått massa ny information och utbildning kring Denguefeber och är redo för dina frågor.
Vi önskar er en fin dag!
Maria med personal