Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9

Företaget ägs och drivs av Maria Nordin som arbetar i verksamheten, Din Hälsa i Västerås AB sedan juni 2017. Vi är en platt organisation och ett starkt team.