RS vaccin finns nu hemma hos oss!

RS vaccin förebygger lungsjukdom orsakad av ett virus som kallas respiratoriskt syncytievirus. RS virus är ett vanligt virus som i de flesta fall orsakar milda förkylningsliknande symtom såsom halsont, hosta och nästäppa. Hos spädbarn kan RS virus orsaka allvarliga lungproblem. RS virus kan leda till inläggning på sjukhus i allvarliga fall.

Rekommenderas till: Gravida personer för att skydda spädbarnet från födsel upp till 6 månaders ålder, ges i graviditetsvecka 24-36.

Gravida personer för att skydda spädbarnet från födsel upp till 6 månaders ålder, ges i graviditetsvecka 24-36. Personer som är 60 år eller äldre.