HLR utbildningar

HLR utbildningar

Hur länge sen var det ni uppdaterade era kunskaper i hjärt-lungräddning och första hjälpen? Det är viktigt att hålla minnet färskt för att veta hur man ska gå tillväga när det behövs. Ni kan boka er utbildning i hjärt-lungräddning och första hjälpen hos oss 👇. Våra...
Vaccin mot Denguefeber

Vaccin mot Denguefeber

Nu finns det vaccin mot denguefeber, Qdenga Dengue feber är en sjukdom som orsakas av bett från infekterade stickmyggor. Myggorna är främst aktiva och biter människor när det är ljust ute. Risken för denguefeber finns nu i över 125 länder världen över. Efter malaria...