Hur länge sen var det ni uppdaterade era kunskaper i hjärt-lungräddning och första hjälpen?
Det är viktigt att hålla minnet färskt för att veta hur man ska gå tillväga när det behövs.
Ni kan boka er utbildning i hjärt-lungräddning och första hjälpen hos oss 👇.
Våra utbildningar innehåller både praktiska och teoretiska moment där du får möjligheten att lära dig första hjälpen och hjärt-lungräddning. I utbildningen hjärt-lungräddning får du bland annat öva praktiskt på utförande av hjärtkompressioner och luftinblåsningar.
På vår hemsida kan du se vad som ingår i utbildningen och kontakta oss för att boka ett utbildningstillfälle:
https://dinhalsavasteras.se/utbildningar/